Ziyaretçi Sayısı

OKUDUĞUNUZ YAZILARIN TAMAMININ KAYNAĞI YÜREĞİMDİR.. BLOĞUMDA ALINTIYA YER VERİLMEMEKTEDİR

22 Eylül 2011 Perşembe

Hz. Muhammed'in S.A.V. Duası..


Ey Allahım! Ey yedi göklerin Rabbi! Ey yüce arşın Rabbi! Ey bizim ve her şeyin Rabbi! Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren!

Sen ilksin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen sonsun, senden sonra hiçbir şey yoktur. 

Sen belirginsin, senin ötende hiçbir şey yoktur. Sen gizlisin, senin dışında hiçbir şey yoktur.

Allahım! Bütün övgüler (hamdler) sana mahsustur. Sen yerin, göklerin ve bunlarda bulunan her şeyin sahibi ve mutasarrıfısın. Hamd sanadır.. 

Sen göklerin ve yerin ve bunlarda bulunan şeylerin aydınlığısın.


Sen göklerin ve yerin ve bunlar içinde bulunan her şeyin sultanısın..

Sen Hak’sın. Vaadettiklerin haktır. Senin huzuruna geleceğimiz muhakkaktır.

Sözün haktır Allahım, cennetin, cehennemin haktır.

Kıyamet hak, haşir ve neşir haktır.

Sana teslim oldum, sana inanıp bağlandım, sana güvenip dayandım, sana dönüp yöneldim, senin lutfettiğin delillere dayanarak tartıştım, her işimde seni hakem yaptım.

Beni bağışla, geçmiş, gelecek gizli ve açık sürçmelerimi affet. İlk sen, son yine sensin. Senden gayrı tapılacak yoktur.

Beni öğrettiğin şeylerden yararlandır ve bana, yararlı olacak şeyleri öğret. İlmimi artır..


Beni borçtan kurtar, beni yoksulluktan esenliğe çıkar.

Cehennem azabından Allah'a sığınırım."

Allahım, verdiğin rızıklara kanaat etmemi nasib et. Hatalarımı ört. Bana sürekli afiyet ihsan et. Beni affet ve ruhumu kabzettiğin zaman bana merhamet et. 

Allahım; beni, takdir etmediğin bir şeyi talep eder halde dünyadan ayırma. Takdir ettiğin şeyin bana ulaşmasını da kolaylaştır, 

Allahım, çocuklarımı ve bana hakkı geçmiş olanları, benden hayırlı memnunlukla memnun kıl. 

Allahım, beni, kendisi için yarattığın şeye vakit ayıracak hale getir ve beni, kendime zorla meşgale edindiğim şeyle oyalama. Bana azap etme.

Senden af diliyorum. Beni mahrum bırakma. Senden yardım istiyorum. 


Allahım, nefsimi nefsimde zelil kıl ve senin sânını benim benliğimde yücelt. 


Bana senin önünde boyun eğmeyi, senin rızan için hareket etmeyi, senin hoşlanmadığın şeyden uzak durmayı ilham et, ey merhametlilerin en merhametlisi..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Follow @istanbuuli